روتین پوستی چیست؟

روتین پوستی به مجموعه‌ای از مراحل مراقبتی گفته می‌شود که برای بهبود و حفظ سلامت پوست صورت انجام می‌شود. این روتین شامل مراحل مختلفی از جمله تمیزکردن، تقویت، ترطیب و مراقبت از پوست در برابر آفتاب، آلودگی و سایر عوامل مضر می‌باشد.

ادامه مطلب